Informació Legal

Llei de Protecció de Dades

Informació Legal

Institut d´Estudis Penedesencs, en endavant IEP, no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directament o indirecta per enllaços amb les pàgines de l’IEP. La presència d’enllaços en les pàgines web de l’IEP té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d’aquests enllaços.

L’IEP declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o impedir-ne l’accés quan ho consideri convenient.

L’IEP no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No és permès, d’acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d’aquestes pàgines web, sense l’autorització prèvia de l’IEP. Dades del responsable del web: www.totselsnoms.org

  • Titular: Institut d´Estudis Penedesencs.
  • Identificació fiscal: G08885311
  • Adreça social: 08720 Vilafranca del Penedès
  • Correu electrònic: info@totselsnoms.org

Llei de Protecció de Dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que, omplint qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Totselsnoms.org, amb el fi d’informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@totselsnoms.org o adreçant-se per carta a l’IEP, Carrer dels Ferrers, 54 baixos, 08720 Vilafranca del Penedès, indicant clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.

La pàgina de l’IEP sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l’IEP, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L’IEP garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.