Projecte de recerca i divulgació històrica Tots els Noms

(El Penedès, 1931-1978)

Tots els Noms és un projecte de recuperació de la memòria històrica del període 1931-1978 al Penedès impulsat per l’Institut d’Estudis Penedesencs. Aquest projecte te tres parts complementàries la Recerca exhaustiva en base a la documentació escrita, oral, visual i patrimonial; la Recuperació i Sistematització de fonts d’informació primàries al voltant d’aquests anys per tal de crear una gran base de dades, i la Divulgació i Difusió de la recerca realitzada mitjançant publicacions, audiovisuals, conferències, exposicions, itineraris, material didàctic i, sobretot, mitjançant una gran pàgina web a internet.

Els objectius del projecte Tots els Noms són impulsar, coordinar i dirigir la recerca, la sistematització de les fonts d’informació, i la divulgació/difusió dels fets històrics desenvolupats entre 1931 i 1978 i de les persones que hi participaren en tots els municipis del Penedès, fent especial incidència en els referents democràtics. Un cop estigui realitzada la recerca es planteja de desenvolupar les següents accions:

I. Fer-ne una interpretació global, per tal d’analitzar-ne els trencaments i les continuïtats, tant a nivell polític, social, econòmic, i cultural, com a nivell personal i familiar.
II. Creació d’una gran base de dades.
III. Servar, conservar i difondre el material localitzat i generat durant la recerca.
IV. Planificar itineraris de la memòria democràtica a partir del patrimoni i els records.

Difondre i divulgar aspectes generals, temàtics o cronològics de la recerca mitjançant publicacions, audiovisuals, conferències, exposicions, itineraris, material didàctic i, sobretot, mitjançant una gran pàgina web a internet.

L’abast cronològic del projecte Tots els Noms és 1931-1978, és a dir la Segona República (1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939) i el Franquisme i l’antifranquisme (1939-1978). I l’abast geogràfic és el Penedès (Alt i Baix Penedès i Garraf), tot i que es començarà a treballar en aquells municipis que ja sigui a nivell dels veïns, dels historiadors, les entitats o els ajuntaments s’interessin pel projecte.

L’abast temàtic del projecte Tos els Noms es refer la història d’aquests anys de forma complerta i exhaustiva, fent especial incidència en el següents aspectes:

I. Segona República (1931-1936)

a. L’aportació penedesenca a la Catalunya republicana
b. Els projectes més emblemàtics a la comarca
c. Les forces polítiques i sindicals i els seus dirigents (els noms)
d. Els ajuntaments republicans (els noms dels alcaldes i regidors)
e. El conflicte pagès
f. Els fets d’octubre de 1934
g. La cartografia urbana: locals partits i sindicats, reunions, ..
h. Altres qüestions

II. La Guerra Civil (1936-1939)

a. La revolució social al Penedès: col·lectivitzacions industrials i agràries
b. Les Milícies i els Comitès
c. La repressió contra les dretes (els noms dels assassinats)
d. La participació al front: (els noms dels morts)
e. Els refugiats i els bombardeigs
f. Els camps d’aviació i els tallers de reparacions
g. Els ajuntaments (els noms dels alcaldes i regidors)
h. Altres qüestions

III. Franquisme i antifranquisme (1939-1978)

a. L’exili republicà (els noms i els llocs)
b. La repressió: afusellaments, camps de treball i de concentració, presons (tots els noms)
c. La Falange local i comarcal (els noms)
d. Els ajuntaments franquistes (els noms dels alcaldes i regidors)
e. L’Església catòlica: el doble paper
f. La primera oposició: anys 50 i 60 (noms i entitats)
g. L’oposició antifranquista: anys 70 (partits, sindicats, associacions, persones i noms)

La metodologia està fonamentada en la recerca històrica, i el projecte es desenvoluparà en fases successives en funció de l’interès i les col·laboracions que es vagin tenint. Aquest és un projecte obert i s’enriquirà a partir de les aportacions dels municipis i dels historiadors. Les iniciatives de recerca i divulgació poden sortir del projecte, o bé dels municipis i dels propis historiadors.

L’organització del projecte s’estructurarà al voltant d’un director científic que serà el doctor en història Ramon Arnabat Mata (Vice-president de l’IEP), i d’un Consell integrat per un representant de cada un dels organismes i entitats que assumeixin la seva participació en el projecte. Aquest Consell definirà anualment les línies d’actuació del Projecte i la destinació dels recursos que disposés. El projecte Tots els Noms establiria convenis amb les persones, entitats o ajuntaments interessats en participar-hi globalment o parcialment, establint les aportacions de les parts.

El projecte es desenvoluparà en un ampli marc de col·laboracions. Es treballarà d’acord amb les centres de recerca d’abast català que ja hi ha en funcionament i que treballen aquests temes: Centre d’Estudis Històrics Internacionals, Centre d’Història Contemporània de Catalunya, Grup de Recerca de sobre l’Època Franquista, Amical de Mauthausen, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. També es cercarà la col·laboració dels organismes que treballen per a la recuperació de la memòria històrica com el Memorial Democràtic depenent de la Conselleria de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Recerca del Departament d’Universitats, Recerca, Societat de la Informació, l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya. També es col·laborarà amb les institucions públiques penedesenques: Consells Comarcals i Ajuntaments, així com amb les institucions culturals com el Museu de Vilafranca/Museu del Vi, els Arxius Històrics Comarcals del Penedès i les Biblioteques penedesenques, i els grups i centres d’estudis locals del Penedès.