Qui som?

Tots el noms (El Penedès, 1931-1979)

Tots els Noms és un projecte de recuperació de la memòria històrica del període 1931-1978 al Penedès impulsat per l’Institut d’Estudis Penedesencs. Aquest projecte té tres parts complementàries: la Recerca exhaustiva en base a la documentació escrita, oral, visual i patrimonial; la Recuperació i Sistematització de fonts d´informació primàries al voltant d’aquests anys per tal de crear una gran base de dades, i la Divulgació i Difusió de la recerca realitzada mitjançant publicacions, audiovisuals, conferències, exposicions, itineraris, material didàctic i, sobretot, mitjançant una gran pàgina web a internet (www.totselsnoms.org).

Els objectius del projecte Tots els Noms són impulsar, coordinar i dirigir la recerca, la sistematització de les fonts d’informació, i la divulgació/difusió dels fets històrics desenvolupats entre 1931 i 1978 i de les persones que hi participaren en tots els municipis del Penedès, fent especial incidència en els referents democràtics. Un cop estigui realitzada la recerca es planteja de desenvolupar les següents accions:

– Fer-ne una interpretació global, per tal d’analitzar-ne els trencaments i les continuïtats, tant a nivell polític, social, econòmic, i cultural, com a nivell personal i familiar.
– Creació d’una gran base de dades.
– Servar, conservar i difondre el material localitzat i generat durant la recerca.
– Planificar itineraris de la memòria democràtica a partir del patrimoni i els records.
– Difondre i divulgar aspectes generals, temàtics o cronològics de la recerca mitjançant publicacions, audiovisuals, conferències, exposicions, itineraris, material didàctic i, sobretot, mitjançant una gran pàgina web a internet.

L’abast cronològic del projecte Tots els Noms és 1931-1978, és a dir la Segona República (1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939) i el Franquisme i l’antifranquisme (1939-1978). I l’abast geogràfic és el Penedès, tot i que es començarà a treballar en aquells municipis que ja sigui a nivell dels veïns, dels historiadors, les entitats o els ajuntaments s’interessin pel projecte.