VII Beca de Recerca Frederica Montseny i Mañé...Aquesta beca està dotada amb 3.000 € i està destinada a un projecte d’investigació que que tingui com a objectiu aportar dades noves sobre la realitat social, històric, política, laboral, econòmica i cultural de les dones de Reus i el seu entorn més immediat.

Per més informació: Institut Municipal d’Acció Cultural de Reus: imac@reus.cat