Retirada de plaques franquistes...Les Assemblees de Joves de Vilafranca i del Vendrell, han retirat diverses plaques franquistes amb el “yugo y las flechas” que encara restaven a les façanes dels habitatges construits pel “Ministerio de la Vivienda”

Aquesta actuació s’enmarca dins la campanya de la Coordinadora de Joves de l’Esquerra Independentista (CAJEI) que n’ha retirat un miler arreu de Catalunya i que van ser lliurades a la Generalitat de Catalunya.