Salvador Vidal Ferrè

Inici / Regidors / Salvador Vidal Ferrè

Dades bàsiques
Municipi
CàrrecRegidor
Època (Periode al Ajuntament)febrer de 1936 a juliol de 1936
FiliacióRepublicà Federal
Candidatura-
Edat-
ProfessióPages
NotesSegons: (Relació nominal dels actuals components de la Corporació municipal, amb indicació de llur filiació política, que es tramet a la Direcció general d´Administració local), de l´Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb data 18 d´abril del 1936. Ja habia estat regidor de l´Ajuntament el periode de febrer de 1934 a octubre de 1934 , i el periode de maig 1935 a febrer 1936. Acabada la guerra, el mes d´abril de 1939, ingressa a la presó del Vendrell. El mes de maig l´hi fan consell de guerra i el condemnen a trenta anys. El mes de juny ingressa a la presó de Salamanca. El mes d´abril de 1942 surt en llibertat en commutar-l´hi la pena a tres anys.

Cercador de Regidors