Joan Rigual Fuster

Inici / Regidors / Joan Rigual Fuster

Dades bàsiques
Municipi
CàrrecPresident
Època (Periode al Ajuntament)25 de maig de 1933 a gener de 1934
Filiació-
Candidatura-
Edat-
Professió-
Notes- President de la Comissió Gestona del Municipi. - ACTA DEL 25 DE MAIG DE 1933 (primera acta escrita en català): El Sr. Alcalde i regidors han de cessar el càrrec segons la Llei del 25 de Març de 1932 i es crea la Comissió Gestora del Municipi que està integrada pel President, Josep Rigual, designat per l’Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident, Antoni Martí i el secretari Antoni Bosch.

Cercador de Regidors