Antón Puigibet Alujas

Inici / Regidors / Antón Puigibet Alujas

Dades bàsiques
Municipi
CàrrecRegidor
Època (Periode al Ajuntament)febrer de 1936 a juliol de 1936
FiliacióRepublicà Federal
Candidatura-
Edat-
ProfessióPages
NotesSegons: (Relació nominal dels actuals components de la Corporació municipal, amb indicació de llur filiació política, que es tramet a la Direcció general d´Administració local), de l´Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb data 18 d´abril del 1936.

Cercador de Regidors