Mitjà: L´espígol
Data: Juny 2006
Document: Recuperació de la Memòria Històrica al Penedes.

Recuperació de la Memòria Històrica al Penedes...