Autor: Ricard Conesa
Àmbit: política
Municipi/comarca: Sitges (Garraf)

La proclamació de la República a Sitges...Resum
En aquest article es fa un repàs de la vida social i política a Sitges durant el primer terç del segle XX i de la proclamació de la República.

Es tracta d’un capítol d’un estudi més ampli que encara s’està fent i que, per tant, pot ser que aquest capítol es modifiqui. Aquest estudi prové d’una beca de recerca de l’Ajuntament de Sitges de l’any 2007, i que n’ha autoritzat la reproducció d’aquest primer capítol en aquesta web.

L’autor demana als lectors que si tenen alguna documentació relacionada (esta molt interessat en trobar exemplars del periòdic Opinem), com qualsevol altre comentari o crítica al respecte, li feu arribar a la seva adreça electrònica: [email protected]

Descarregar en format PDF…