Autores: Anna García Rides i Neus Capdet Sardà
Àmbit: política i societat
Municipi/comarca: Cubelles (Garraf)

Resum
Un pas per la guerra...Reproducció del llibre d’Anna García Rides i Neus Capdet Sardà, Un pas per a Guerra, Ajuntament de Cubelles, 2003. Història política i social de la Guerra Civil al municipi de Cubelles, a partir de nombroses entrevistes orals. La diversitat de les persones entrevistades ofereix permet oferir una visió polièdrica d’aquests anys a Cubelles.

Descarregar en format PDF…