Autor: Jordi Ramos i Ruiz
Àmbit: Guerra Civil/Municipi
Municipi/comarca: Garraf

Resum
Patrimoni de la Guerra Civil a Cubelles...Els darrers anys l’arquitectura militar i els espais de memòria de la Guerra Civil s’han revaloritzat com a elements patrimonials, és per això que han augmentat el nombre d’estudis arreu de Catalunya. Aquesta recerca es basa en l’anàlisi dels elements patrimonials del terme municipal, tant a nivell històric i documental, com en la realització de propostes d’adequació de les fortificacions de la Guerra Civil a Cubelles.

Descarregar en format PDF…