Autors: Lluís Català Massot
Carme Miquel Solé
David Morlà Gómez
Joaquim Nolla Aguilà
Jordi Suñé Morales
Àmbit: Guerra Civil/Municipi
Municipi/comarca: Torredembarra

Resum
L'impacte de la guerra civil (1936-1939) en la població de Torredembarra...A nivell general espanyol, el decenni de 1930 al 1940 va suposar l’aparició de moviments de retorn d’emigrants durant els anys de crisi econòmica entre 1930 i 1935, mentre que durant el conflicte civil, entre el 1936 i el 1939, es van produir forts moviments migratoris interiors fugint de les zones ocupades pel franquistes i una emigració a l’exterior al 1939, en acabar la guerra.

Descarregar en format PDF…