Autor: Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de Riudebitlles
Àmbit: Societat
Municipi/comarca: Sant Pere de Riudebitlles, el Pla del Penedès, Torrelavit (Alt Penedès)

Resum
L'aviació i la Guerra Civil a Sant Pere de Riudebitlles...Treball de recerca exhaustiva realitzat pel GRHSPR sobre l’aeròdrom de Sabanell i la seva activitat durant la guerra civil, així com del bombardeig que patí el municipi de Sant Pere de Riudebitlles l’any 1938. En aquest camp s’hi estacionaren Xatos (Polikarpov I-15) i Mosques (Polikarpov I-16) de l’aviació republicana, “La Gloriosa”. El camp formava part de l’anomenat “Vesper de la Gloriosa”, junt als camps dels Monjos, Pacs i Santa Oliva.

Descarregar en format PDF…