Autor: Raimon Soler Becerro
Àmbit: polític/social
Municipi/comarca: Penedès /Catalunya)

Resum
La participación política del campesinado en el Penedès...A partir dels rede les eleccions del 12 d’abril de 1931 aquells que havien estat exclosos dels mecanismes del poder durant la Restauració tenien, per primera vegada, la posibilitat d’exercir-lo i legislar a favor dels seus interessos. A Cataluunya, la força del canvi va ser l’Esquerra Republicana. Aquest partit va tenir el suport electoral dels rabassaires, però aquests no es limitaren a donar el vot, sinó que participaren activament en el partit.

Descarregar en format PDF…