El missatge ideològic del franquisme durant la postguerra.
Autor: Ramon Arnabat Mata historiador

Resum
Aquesta comunicació aporta elements per a l’estudi de la ideologia del primer franquisme, centrat en quatre aspectes de la vida quotidiana: la joventut, la dona, l’oci i l’esbarjo, i les commemoracions. L’anàlisi es fa a partir de dos mitjans de comunicació d’abast comarcal, els setmanaris Panadés i Acción Católica, i de dos revistes d’abast nacional: Destino y Medina. Amb aquest treball pretenem aportar quelcom al debat sobre l’impacte que el franquisme va tenir sobre la societat catalana durant la postguerra i les conseqüències que avui, vint i dos anys després de la mort del dictador, encara patim.

Abans de començar, però, cal recordar que sobre el franquisme hi ha una variada bibliografia que ha estat recollida i comentada per Emili Giralt (1981) i Borja de Riquer i Joan B. Culla (1989: 447 470), i Borja de Riquer (1997: 369-371) i a la qual remetem els lectors interessats per algun aspecte puntual del franquisme.

Descarregar en format PDF…