Autor: Josep Mercader i Camps
Àmbit: Militar
Municipi/comarca: Garraf i Baix Penedès

Resum
Defensa de Costes a Catalunya...Josep Mercader i Camps ens explica mitjançant aquest text mecanografiat el sistema de Defenses de Costes de Catalunya, del qual en fou protagonista els primers anys de la guerra. Des del castell de Montjuïc es cordinaven les defenses costaneres de la província de Barcelona, entre les quals hi havia les de Sitges i Vilanova.

Descarregar en format PDF…