Autor: Àngels Parés Corretger
Àmbit: Política i Societat
Municipi/comarca: Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú

ResumBocins d'històries que fan la història gran. Àngel Parès Corretger
El text que es presenta està format per 12 relats relacionats amb la guerra civil (o incivil, com molt bé deia Joan Oliver).
Aquests relats neixen de les distintes i, de vegades, múltiples converses que he mantingut amb els coprotagonistes dels relats. Dic coprotagonistes, perquè els relators o relatores, en alguns casos, ens conten la història viscuda del pare, mare o parent i no en són protagonistes cent per cent directes tot i que la van viure d’una manera o altra.

L’objectiu central ha estat rescatar de l’oblit uns bocins de vida que poden contribuir a l’estudi de la nostra història local i comarcal i per què no a la història en general, perquè tal i com ens va dir Eva Serra, catedràtica d’història moderna, la història local és la base de la història d’un país.

Descarregar en format PDF…