Autor: La Palla. Revista de la societat recreativa el Retiro
Àmbit: Societat
Municipi/comarca: Sitges

ResumPortada de la Revista la Palla, de l'article Aquella Festa Major de 1931
En aquestes alçades de la canícula, hom ja denota el fibló de la Festa Major que s’apropa, perquè de sobte, al girar un carrer o a la serena d’un pati es fàcil ensopegar amb una colla que assaja, o sentir l’esgarip d’una gralla que neguiteja als veïns amb una vella tonada popular. És la característica inequívoca que la nostra festa col·lectiva, la més principal, és al tombar. És per això que he trobat adient que aquesta modesta col·laboració tractés de la Festa Major. De tota manera, no parlaré pas de l’edició d’enguany; d’això ja en té cura la comissió, sinó que intentaré retrocedir en el temps per reviure’n una de molt singular com va ser la de l’any 1931, els actes de la qual, a criteri de l’Eco, resultaren “…espléndidos y dignos de recordarse por mucho tiempo…” (Eco núm. 2362, de 30-8-1931)

Descarregar en format PDF…