Autor: Natalia Junquera
Mitja: EL PAIS
Descripció: Els partits i sindicats republicans han recuperat bona part del patrimoni incautat pel franquisme, per÷o hi ha mçes de 1.500 families que encara lluiten per recuperar el seu.

Veure el retall…