Salvador Esvertit Forcada. Conjunt de correspondència

Salvador Esvertit Forcada. Conjunt de correspondència

Tot aquest conjunt de documents fan referència al conjunt de correspondència que es van enviar des del Vendrell fins al camp de Mauthausen i Gusen. En aquesta documentació queda reflectida la voluntat del fill de Salvador de voler saber quin era l’estat en el...