Rafel Jané Borras. Correspondència

Rafel Jané Borras. Correspondència

Correspondència enviada per la Creu Roja d’Alemanya a un familiar de Rafel Jané que demana informació sobre el seu familiar. En aquesta carta, la Creu Roja Alemana diu que el deportat espanyol va morir a Mauthausen el 3 de juny de 1942.