Vicenta Cherta Villoro

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 34
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Joan Ivern Baixeras
Nom pares Isidre i Manola
Nom fills 1
Any naixement 1905
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Torredembarra
Lloc de residència Albinyana, 16
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones