Teresa Mañé Miravet

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Soledad Gustavo
Edat 73
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue Joan Montseny
Nom pares -
Nom fills Federica Montseny
Any naixement 1865
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Exili, Documentació, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones