Teresa Cherta Villoro

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 42
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Gregori Nin Vidal
Nom pares Isidre i Manola
Nom fills 3
Any naixement -
Província de naixement Castelló de la Plana
Municipi de naixement Alcalà de Xivert
Lloc de residència França,
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones