Sebastià Vilaseca Sanromà

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 52
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Maria Rosa Sanabra
Nom pares Sebastià i Matilde
Nom fills -
Any naixement 1887
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bonastre
Lloc de residència c/ Major, 18
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones