Sebastià Rovira Rosell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 31
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Jaume i Maria
Nom fills 1
Any naixement 1908
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilafranca del Penedès
Lloc de residència Miralles, 4 B, Vallvidrera
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones