Santiago Virgili Tarafa

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 30
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Concepció
Nom fills 1
Any naixement 1909
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Major, 54
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Sindicat de Transports
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones