Salvador Vidal Ferré

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 48
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Rosa Mañé Bundó
Nom pares Slvador i Carme
Nom fills -
Any naixement 1891
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement La Bisbal del Penedès
Lloc de residència c/ àngel Guimerà, 4
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones