Salvador Serramià Borràs

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Maria
Nom fills -
Any naixement 1902
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Masllorenç
Lloc de residència Sant Llorenç, 13
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones