Salvador Sans Martorell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 68
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Magdalena Mercadé Fontanilles
Nom pares Pelegrí i Maria
Nom fills 3
Any naixement -
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència Salmeron, 14
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones