Salvador Mercader Segarra

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 27
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1912
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions soldat
Mecànic
Altres Exili, Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones