Salvador Ferrer Llorens

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 53
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1886
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Per no saludar a la bandera.
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones