Salvador Estalella Romeu

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 36
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Salvador i Maria
Nom fills 3
Any naixement 1903
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Cubelles
Lloc de residència Maria Baró
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones