Salvador Carbonell Llopis

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Marià i Dolors
Nom fills 2
Any naixement 1910
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sitges
Lloc de residència Jesús, 61
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Secretari del Partit Socialista i Comisari polític
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones