Rosend Torres Planas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 19
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Teresa
Nom fills -
Any naixement 1920
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sitges
Lloc de residència Carretera, 18
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions SOC
Altres Exili, Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones