Rosalia Queralt Vidal

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 26
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Josep Gibert Romeu
Nom pares Magí i Josepa
Nom fills 1
Any naixement 1913
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència Estela, 30
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones