Rosa Rius Amigó

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 61
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Francesc Tous Marsé
Nom pares Fèlix i Maria
Nom fills 9
Any naixement -
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones