Ramon Viñas Olivera

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Teresa Garriga Papiol
Nom pares Domènec i Mercè
Nom fills -
Any naixement 1910
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement La Bisbal del Penedès
Lloc de residència c/ Fortuny, 9
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions
Altres Vida política, Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones