Ramon Rovirosa Ferrer

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 40
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Ramon i Maria
Nom fills 2
Any naixement 1899
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Cubelles
Lloc de residència Major, 20
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones