Ramon Redó Cires

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 28
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Antònia
Nom fills -
Any naixement 1901
Província de naixement Girona
Municipi de naixement Port-bou
Lloc de residència Font, 6 1er 1ª
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones