Ramon Piquer Aya

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 57
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joaquim i Gregòria
Nom fills 2
Any naixement 1882
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Barcelona
Lloc de residència Estació, 44
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones