Ramon Paretas Almirall

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 32
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Ramon i Marta
Nom fills -
Any naixement 1907
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sitges
Lloc de residència Tasis, 5
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions UGT
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones