Ramon Martín Munté

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 31
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Rafael i Magdalena
Nom fills -
Any naixement 1908
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sitges
Lloc de residència Dos de Maig, 15
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions

UGT

Caporal

Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones