Ramon Jacas Fuster

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 39
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Engràcia
Nom fills 4
Any naixement 1901
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Constitució, 5
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions A 01-04-1939 era fugitiu.
Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones