Ramon Estalella Romeu

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 35
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Salvador i Maria
Nom fills 2
Any naixement 1904
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Cubelles
Lloc de residència Plaça Espanya, 2
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones