Ramir Contreras Sanz

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 46
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Emili i Petra
Nom fills 7
Any naixement 1893
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Casa Pujadas, 17
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones