Rafael Ibáñez Sabater

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat -
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement -
Municipi de naixement -
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions AMCUB (Correspondència, E): 10-03-1942: Comandant del BDST li atorga un permís especial de 1 any, 3 mesos i 19 dies. AMCUB (Registre sortides, 377): 01-09-1942: ha passat la revista del mes de setembre. AMCUB (Registre sortides, 469): 28-11-1942: certificat de bona conducta. AMCUB (Registre sortides, 493): 15-12-1942: es sol·licita al Jefe Caixa de Reclutes núm. 37 de Barcelona certificat de ingrés a la Caixa. Martínez-Vidal (2009): Fet presoner, malalt de tifus, quan intentava creuar la frontera francesa. Enviat a Barbastre (Osca) fins el gener de 1940. El maig de 1940 va se enviat a fer el servei militar.
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones