Quirze Vidal Vidal

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 42
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Francesc i Maria
Nom fills -
Any naixement 1897
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement La Granada
Lloc de residència Pi i Margall, 33
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions FAI
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones