Pere Vendrell Massana

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 40
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pau i Dolors
Nom fills 1
Any naixement 1889
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Subirats
Lloc de residència Carretera, cal Pau Marlinas a Ordal
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones